Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Thứ sáu, 27/11/2015
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Tin tức
Các đề tài khoa học
Hợp tác quốc tế
Quy trình đăng ký đề tài
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 
Thứ tư, 03/11/2010 - 10:36 SA

Thay đổi lịch học lớp Anh văn giao tiếp

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

Số: ……TB/CĐCN-QLKH                              TP Tuy Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2010

V/v điều chỉnh lịch học Anh văn giao tiếp

 

 

Kính gửi: Các Ông (Bà) Trưởng Khoa, Phòng

 

Căn cứ kế hoạch làm việc tình nguyện viên và lịch dạy tín chỉ của giáo viên, Nhà trường có điều chỉnh lịch học của các lớp, cụ thể như sau:

 

Ngày giờ

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Sáng (8:00 – 9:25)

Nhóm 1

 

Nhóm 1

 

 

Sáng (9:35 – 11:00)

 

Nhóm 4

Nhóm 2

Nhóm 4

Nhóm 2

Chiều (13:05 – 14:30)

Nhóm 3

Nhóm 5

 

Nhóm 5

Nhóm 3

 

Đề nghị các Khoa, Phòng xếp lịch giảng dạy và làm việc phù hợp để CBGV có thể tham gia khóa học.

·        Bắt đầu áp dụng lịch học mới này từ 08/11/2010

·        Địa điểm: Lớp học Tầng 2, dãy Nhà B2

·        Giáo viên giảng: Mr. Michael Schnoor, quốc tịch Úc

 

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, QLKH.

 

 


Các tin mới:
Các tin đã đăng:
English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập