Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Thứ tư, 10/2/2016
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 
Thứ tư, 01/12/2010 - 06:23 CH

Chương trình hành động giai đoạn 2010-2012

Triển khai thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05- NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, căn cứ  Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp tuy Hòa xây dựng Chương trình hành động  với những nhiệm vụ cụ thể, mở file đính kèm tại đây.


Các tin mới:
Các tin đã đăng:
English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập