Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Thứ bảy, 6/2/2016
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 
Thứ bảy, 08/01/2011 - 08:23 SA

THÔNG TIN CÔNG KHAI CẤP PHÁT PHÔI VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

 

BỘ CÔNG THUƠNG

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG TIN
CÔNG KHAI CẤP PHÁT PHÔI VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

THÔNG TIN CẤP PHÁT

 VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM 2013

 

I.      THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG PHÔI VĂN BẰNG CẤP PHÁT

           

TT

Trình độ đào tạo

Hệ đào tạo

Số lượng cấp

Ghi chú

1

Cao đẳng

Chính qui

1.062

 

2

Cao đẳng liên thông (TCCN-CĐ)

Chính qui

460

 

3

Trung cấp chuyên nghiệp

Chính qui

645

 

4

Trung cấp nghề

Chính qui

110

 

 

II.   DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

1.     CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

2.     CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG (TỪ TCCN)

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

2.     TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

3.            TRUNG CẤP NGHỀ

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 

 

 

THÔNG TIN CẤP PHÁT

 VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM 2012

 

I.      THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG PHÔI VĂN BẰNG CẤP PHÁT

           

TT

Trình độ đào tạo

Hệ đào tạo

Số lượng cấp

Ghi chú

1

Cao đẳng

Chính qui

925

 

2

Cao đẳng liên thông (TCCN-CĐ)

Chính qui

337

 

3

Trung cấp chuyên nghiệp

Chính qui

976

 

4

Trung cấp nghề

Chính qui

150

 

 

II.   DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

1.     CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

2.     CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG (TỪ TCCN)

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

2.     TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

4.            TRUNG CẤP NGHỀ

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 

 

THÔNG TIN CẤP PHÁT

 VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM 2011

 

I.      THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG PHÔI VĂN BẰNG CẤP PHÁT

           

TT

Trình độ đào tạo

Hệ đào tạo

Số lượng cấp

Ghi chú

1

Cao đẳng

Chính qui

917

 

2

Cao đẳng liên thông (TCCN-CĐ)

Chính qui

287

 

3

Trung cấp chuyên nghiệp

Chính qui

1339

 

4

Trung cấp nghề

Chính qui

159

 

 

II.   DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

1.     CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

2.     CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG (TỪ TCCN)

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

2.     TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

5.            TRUNG CẤP NGHỀ

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 

 

THÔNG TIN CẤP PHÁT

 VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM 2010

 

I.      THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG PHÔI VĂN BẰNG CẤP PHÁT

 

TT

Trình độ đào tạo

Hệ đào tạo

Số lượng cấp

Ghi chú

1

Cao đẳng

Chính qui

610

 

2

Cao đẳng liên thông (từ TCCN)

Chính qui

104

 

3

Trung cấp chuyên nghiệp

Chính qui

1403

 

4

Trung cấp nghề

Chính qui

312 

 

II.   DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 1.     CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

2.     CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG (TỪ TCCN)

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

2.     TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

             DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

6.            TRUNG CẤP NGHỀ

              DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 

English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập