Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Chủ nhật, 29/11/2015
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Tin tức
Các đề tài khoa học
Hợp tác quốc tế
Quy trình đăng ký đề tài
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 
Chủ nhật, 20/03/2011 - 05:51 CH

Thông báo Hội nghị khoa học cấp Trường

Thời gian: Dự kiến 08 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2011
Địa điểm: Phòng họp Nhà B1.
Thành phần: BGH, Trưởng, Phó phòng, Khoa, Tổ bộ môn.
Để chuẩn bị nội dung cho hội nghị, Nhà trường phân công các đơn vị chuẩn bị các bài tham luận. Cụ thể như sau:

 

STT

Nội dung

Đon vị

Ghi chú

01

Thực trạng, và định hướng phát triển hoạt động KHCN trong Trường CĐCN Tuy Hòa

Phòng QLKH-HTQT

 

02

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu NCKH trong Trường CĐCN Tuy Hòa

Phòng TCHC

 

03

Nhiệm vụ NCKH gắn kết với hoạt động đào tạo trong Trường CĐCN Tuy Hòa

Phòng Đào tạo

 

04

Công tác biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy

Khoa CNTT

 

05

Công tác NCKH trong SV Trường CĐCN Tuy Hòa

Khoa Kinh tế

 

06

Thực trạng và giải pháp cho vấn đề ứng dụng, chuyển giao KHCN trong Trường CĐCN Tuy Hòa

Khoa Điện-Điện tử

 

07

NCKH trong việc làm mô hình học cụ phục vụ giảng dạy

Khoa Cơ khí

 

08

Vấn đề NCKH gắn liền với thực tế sản xuất của doanh nghiệp

Khoa CN Hóa

 

Ngoài ra, mỗi Khoa chuyên môn phân công giáo viên viết 02 bài tham luận có liên quan đến các vấn đề về hoạt động NCKH trong Nhà trường, Khoa.

Nội dung các bài tham luận gửi về Phòng QLKH-HTQT trước ngày 03/04/2011. Mọi vấn đề cần trao đổi liên hệ với đồng chí Dân - Phòng QLKH-HTQT, Emai: hokimdan@gmail.com.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phối hợp với Phòng QLKH-HTQT để triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch./.


Các tin mới:
Các tin đã đăng:
English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập