Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Chủ nhật, 29/11/2015
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 
Thứ sáu, 30/07/2010 - 04:16 CH

Các văn bản

ĐIỀU LỆ:
      1. Điều lệ trường Cao đẳng
      2. 
Điều lệ trường Cao đẳng nghề
      3. 
Điều lệ trường Dạy nghề
      4. 
Điều lệ trường Trung cấp nghề
      5. Điều lệ trường Trung học chuyên nghiệp

LUẬT:
      1. Luật Dạy nghề
      2. Luật Giáo dục

QUI ĐỊNH:
      1. Qui định về việc thực hiện chế độ kiểm tra giảng dạy thường xuyên và định kỳ

      2. Qui định về việc tổ chức thi, kiểm tra và thi tốt nghiệp

      3. Qui định đánh giá kết quả rèn luyện học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

      4. Quy định về mức thu học phí từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015  


QUY CHẾ:

      1. Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy
      2. Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (quy chế 25)
      3. Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (quy chế 40)

      4. Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (quy chế 43)
      5. 
Quy chế tuyển sinh học nghề (quy chế 14)

      6. Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy
      7. Quy chế đào tạo hệ vừa học, vừa làm (quy chế 36)
      8. Quy chế học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

      9. Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy, liên thông theo hệ thống tín chỉ tại Trường CĐCN Tuy Hòa (Quyết định số 516/QĐ-CĐCN-ĐT)

MẪU VĂN BẢN:

      1. Đơn xin miễn giảm học phí 
      2. Bản tổng kết năm học cá nhân


Các văn bản tự đánh giá chất lượng trường cao đẳng


Các tin mới:
Các tin đã đăng:
English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập