Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Thứ bảy, 10/10/2015
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA NHẬN "BIỂU TƯỢNG VÀNG NGUỒN LỰC VIỆT NAM" LẦN THỨ I - NĂM 2011
Xem tiếp
Chương trình hành động giai đoạn 2010-2012
Xem tiếp
Các văn bản
Xem tiếp
Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị
Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa là trường Cao đẳng Kỹ thuật đa ngành, đa nghề và đào tạo nhiều bậc học, thuộc hệ thống các trường Đại học - Cao đẳng nói riêng và hệ thống Giáo dục Việt Nam nói chung.
Xem tiếp
Trung tâm Thực ngiệm và Chuyển giao Công nghệ
Xem tiếp
Trung tâm Khảo sát đánh giá Tài nguyên Môi trường
Xem tiếp
Trung tâm Ngoại ngữ
Xem tiếp
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Xem tiếp
Ban Quản lý dự án xây dựng
Xem tiếp
Cơ cấu tổ chức
Xem tiếp
Công đoàn
Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa trong suốt 35 năm qua luôn là người đồng hành cùng với lãnh đạo nhà trường, chia xẻ và tháo gỡ khó khăn, đồng thời tìm hướng phát triển hợp với tình hình thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Công đoàn trường đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của CĐCS, gắn bó chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường.
Xem tiếp
Đảng bộ
Trải qua 30 năm, Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đã không ngừng phấn đấu thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng trong đơn vị sự nghiệp trường Cao đẳng. Đảng bộ đã lãnh đạo toàn diện, trực tiếp mọi hoạt động của nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục nhiều năm Đảng bộ Trường được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Xem tiếp
PHÒNG THANH TRA – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Xem tiếp
Phòng Quản trị
Xem tiếp
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
Xem tiếp
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Xem tiếp
Phòng Tổ chức - Hành chính
Xem tiếp
Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
Xem tiếp
Phòng Đào tạo
Xem tiếp
Ban giám hiệu
Xem tiếp
Thành tích đạt được
Với gần 35 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đă từng bước xây dựng, củng cố và phát triển vững chắc. Trường đă đạt được nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, cũng như trong việc xây dựng để phát triển nhà trường.
Xem tiếp
Chất lượng đào tạo
Chương trình đào tạo của nhà trường thực hiện theo chương trình khung của Bộ ban hành, luôn gắn liền với yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Trường thực hiện nghiêm việc quản lý qúa trình đào tạo, chú trọng giáo dục toàn diện nên chất lượng đào tạo nhất là tay nghề của học sinh luôn được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài ngành đánh giá cao.
Xem tiếp
Cơ sở vật chất
Về sách giáo khoa tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh: Trường dựng một Thư viện hiện đại trong đó có trung tâm quản lý dịch vụ thông tin với diện tích 600 m2 với nhiều sách, tạp chí phục vụ cho giáo viên và học sinh tham khảo. Phòng đọc có sức chứa 250 chỗ ngồi, với hệ thống máy tính nối mạng.
Xem tiếp
Chức năng và nhiệm vụ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Công Thương. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật viên bậc Cao đẳng và các trình độ thấp hơn các ngành: Địa chất, Trắc địa, Công nghệ Hóa, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Cơ khí, Kinh tế...
Xem tiếp
Lịch sử phát triển
Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tiền thân là trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 2, thành lập ngày 01/08/1978 trực thuộc Tổng cục Địa chất. Những năm đầu mới thành lập trường, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Điều kiện học tập không đáp ứng đầy đủ.
Xem tiếp
English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập