Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Thứ bảy, 6/2/2016
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Đào tạo liên kết
Thông tin tuyển sinh
Mẫu văn bản
Thông báo
Ngành nghề Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 
 Tin nổi bật 
KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010

Thông báo tuyển sinh liên kết Đại học và Sau đại học năm 2015
Xem tiếp
Điểm trúng tuyển NV1 và Xét tuyển NV bổ sung cao đẳng chính qui năm 2014
Hội đồng tuyển sinh Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa thông báo điểm trúng tuyển cao đẳng và Xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014
Xem tiếp
THÔNG TIN VỀ KỲ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014 (ĐỢT 3)
Hội đồng tuyển sinh Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa thông báo cho thí sinh biết các thông tin về kỳ thi tuyển sinh cao đẳng 2014 (đợt 3) gồm: điều chỉnh khu vực ưu tiên, Sơ đồ các điểm thi, Chỗ trọ miễn phí
Xem tiếp
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUI NĂM 2013
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho 19 ngành cao đẳng như sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013
Hội đồng tuyển sinh Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa (CCP) công bố kết quả tuyển sinh cao đẳng năm 2013
Xem tiếp
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN LIÊN THÔNGTỪ BẬC TCN - CAO ĐẲNG THỰC HÀNH CHÍNH QUY NĂM 2013
Xem tiếp
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 BẬC CAO ĐẲNG, TCCN, TCN VÀ CĐ NGHỀ
Xem tiếp
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG NĂM 2012
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa công bố Kết quả thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2012
Xem tiếp
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG- XÉT TUYỂN TCCN, TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2012 (ĐỢT 2)
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa (Trường Công lập - Thuộc Bộ Công Thương) thông báo xét tuyển Nguyện vọng bổ sung (Đợt 3) Cao đẳng chính qui năm 2012, Xét tuyển đợt 2 Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề năm 2012. Chi tiết như sau
Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NĂM 2012
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng (chính qui) năm 2012 như sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 - BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUI NĂM 2012
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa (Trường Công lập - Thuộc Bộ Công Thương) thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 - Cao đẳng chính qui năm 2012. Chi tiết như sau
Xem tiếp
ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 1 TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2012 và Xét tuyển nguyện vọng 2
Xem tiếp
KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa công bố kết quả thi tuyển sinh năm 2012 như sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TCCN, CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2012
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa xét tuyển các trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề năm 2012:
Xem tiếp
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THỢ MÌN - CHỈ HUY NỔ MÌN
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa tuyển sinh đào tạo ngắn hạn các lớp Thợ mìn, Chỉ huy nổ mìn chi tiết như sau:
Xem tiếp
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG - ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỊA CHẤT, XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ Trung cấp lên Cao đẳng. Liên kết với các trường Đại học Khoa học Huế, ĐH Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh đào tạo Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Địa chất, Xây dựng cầu đường năm 2012
Xem tiếp
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN DỰ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012
Hiện nay, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng đợt 1 năm 2012 (thi ngày 21 và 22/4/2012) không đủ để mở lớp. Nhà trường thông báo chuyển số thí sinh đã đăng ký đợt 1 sang dự thi đợt 2 thời gian cụ thể như sau:
Xem tiếp
KẾ HOẠCH ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NĂM 2012
Nhà trường thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2012
Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG ĐỢT 1 - NĂM 2012
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo tuyển sinh từ TCCN, Trung cấp nghề lên Cao đẳng chính quy đợt 1, năm 2012.
Xem tiếp
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG ĐỢT 2 (10/2011)
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo kết quả thi tuyển sinh từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2011 như sau:
Xem tiếp
LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa tổ chức thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Cao đẳng đợt 2 - năm 2011 như sau:
Xem tiếp
THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG- VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2011- 2012
Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa tổ chức tuyển sinh liên thông (Từ TCCN lên CĐ; Từ Cao đẳng lên Đại học) và tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học năm 2011-2012 như sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH CĐ - ĐẠI HỌC CỦA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa liên kết với Đại học Bách khoa Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh các lớp liên thông từ Cao đẳng - Đại học chính qui các ngành như sau:
Xem tiếp
THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG - VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2011
Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa tổ chức tuyển sinh liên thông (Từ TCCN lên CĐ; Từ Cao đẳng lên Đại học) và tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học năm 2011 như sau:
Xem tiếp
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2011
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo điểm Trúng tuyển bậc Cao đẳng và thông tin xét tuyển Nguyện vọng 2, thông báo tuyển sinh các bậc Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Liên thông từ TCCN - Cao đẳng.
Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP ĐỢT 1- NĂM 2011
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo tuyển sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp đợt 1, năm 2011 cụ thể như sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011
Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2011 tại trường cho các ngành sau:
Xem tiếp
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TCCN - CAO ĐẲNG NĂM 2011 (THI 19 VÀ 20/03/2011)
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa công bố kết quả thi Tuyển sinh liên thông từ TCCN - Cao đẳng đợt 1, Năm 2011 (Thi ngày 19 và 20/03/2011). Chi tiết cụ thể như sau...
Xem tiếp
LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI LIÊN THÔNG TỪ TCCN, TCN - CAO ĐẲNG NĂM 2011 (NGÀY 19 VÀ 20/03/2011)
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa tổ chức tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên Cao đẳng chính qui năm 2011 cụ thể như sau:
Xem tiếp
THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TCCN, TCN LÊN CAO ĐẲNG NĂM 2011
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa tuyển sinh liên thông từ TCCN, Trung cấp nghề lên Cao đẳng năm 2011 chi tiết như sau:
Xem tiếp
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TCCN - CAO ĐẲNG NĂM 2010
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa đã hoàn thành việc chấm thi liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên Cao đẳng năm 2010. Kết quả cụ thể như sau:
Xem tiếp
LỊCH THI LIÊN THÔNG TỪ TCCN, TRUNG CẤP NGHỀ NGHỀ - CAO ĐẲNG 2010
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo tuyển sinh Liên thông từ TCCN - Cao đẳng năm 2010 thi ngày 13 và 14/11/2010 cụ thể như sau
Xem tiếp
THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG (CHÍNH QUI) VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM HỌC 2010-2011
Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa tuyển sinh Liên thông chính qui từ TCCN lên Cao đẳng, Từ Cao đẳng lên Đại học (Đại học Bách khoa Đà Nẵng; ĐH Quang Trung, Đại học Đông Á) và liên kết đào tạo hệ Vừa làm vừa học...
Xem tiếp
KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3 CAO ĐẲNG VÀ DANH SÁCH NHẬP HỌC TCCN, TCN
Kết quả trúng tuyển và nhập học NV3 Cao đẳng và các bậc học Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề
Xem tiếp
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 - THÔNG TIN TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG 3
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo kết quả xét tuyển Nguyện vọng 2 và Chỉ tiêu xét tuyển NV 3 bậc Cao đẳng năm 2010 chi tiết như sau:
Xem tiếp
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2010 (ĐH, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, NGHỀ)
Thông tin tuyển sinh Đại học (Liên kết Đà Nẵng), Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, TRung cấp nghề năm 2010
Xem tiếp
THÔNG BAO ĐIỂM XÉT TUYỂN (ĐIỂM CHUẨN) NV1 VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NV2 - NĂM 2010
Hội đồng tuyển sinh trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa thông báo điểm xét tuyển (điểm chuẩn) và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 như sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI CHỨC ĐẠI CHẤT, LIÊN THÔNG TCCN - CAO ĐẲNG (CHÍNH QUI) NĂM 2010
Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tuyển sinh
+ Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp - Cao đẳng (chính qui): 07 ngành
+ Đại học Địa chất hệ Vừa làm vừa học (tại chức)
Xem tiếp
KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa đã hoàn thành việc chấm thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010. Kết quả cụ thể....
Xem tiếp
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CĐ - ĐH CHÍNH QUI NĂM 2010
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa liên kết với Đại học Bách khoa Đà nẵng tuyển sinh liên thông từ CĐ - ĐH học chính quy các ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Hóa học. Xem chi tiết
Xem tiếp
KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TCCN - CAO ĐẲNG NĂM 2009
Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa đã hoàn thành chấm thi tuyển sinh liên thông TCCN - CĐ 2009 kết quả cụ thể như sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 BẬC CAO ĐẲNG NĂM 2009 VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3
Kết quả xét tuyển nguyện vọng 2 bậc cao đẳng năm 2009, và chỉ tiêu xét tuyển NV3
Xem tiếp
Thông báo điểm xét tuyển (điểm chuẩn) bậc cao đẳng năm 2009, chỉ tiêu Xét tuyển Nguyện vọng 2 năm 2009
Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa đã họp và quyết định Điểm xét tuyển (điểm chuẩn) và chỉ tiêu Xét tuyển Nguyện vọng 2 tuyển sinh Cao đẳng năm 2009 như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh năm 2009
Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, trực thuộc bộ Công Thương, thông báo tuyển sinh năm 2009 như sau:
Xem tiếp
LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TCCN - CAO ĐẲNG NĂM 2008
Lịch thi tuyển sinh Liên thông TCCN - Cao đẳng ngày 13 và 14/12/2008
Xem tiếp

Các tin đã đăng:
English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập