Tiêu ðiểm   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA - TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE
   Thứ tư, 10/2/2016
Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Tin tức
Các đề tài khoa học
Hợp tác quốc tế
Quy trình đăng ký đề tài
Giới thiệu về trường
TKB - Điểm - Lịch thi
Đào tạo bồi dưỡng CBVC
Công khai theo TT 09/2009
Công khai cấp phát VP-CC
 Tìm kiếm 
  TIN TỨC
Danh sách đề tài ký hợp đồng thực hiện đợt 1 năm 2011-2012.

Xem tiếp
THÔNG BÁO LỊCH THI LIÊN THÔNG TỪ CĐ lên ĐH (Đợt 2) (9/12/2015)
Hướng dẫn công tác đăng ký NCKH năm 2012 (17/2/2012)
  CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tỉnh: "Nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất môi trường xã An Lĩnh và các giải pháp khắc phục trượt lở đất đá"
Ngày 29/11/2011 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, Hội đồng khoa học tỉnh Phú Yên đã tiến hành nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tỉnh:" Nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất môi trường xã An Lĩnh và các giải pháp khắc phục trượt lở đất đá"

Xem tiếp
Danh sách các đề tài NCKH sinh viên năm học 2010-2011 (8/1/2011)
MAU DANG KY DE TAI SINH VIEN (10/11/2010)
  HỢP TÁC QUỐC TẾ
Gặp mặt giữa lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo Bộ giáo dục & Đào tạo Bang New South Wales
Sáng ngày 18/3/2010 Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Bang New South Wales, Australlia (DET NSW) đã đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (TIC).

Xem tiếp
Thông báo TKB các Lớp Tiếng Anh K5 (8/1/2013)
Thông báo chương trình đào tạo sau đại học của Trường Đại học Bách khoa Côn Minh (KUST) - Trung Quốc tại Trường CĐCN Tuy Hòa (12/5/2011)
  QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI
Quy chế NCKH trong sinh viên Trường CĐCN Tuy Hòa

Xem tiếp
Quy chế NCKH trong CBGV Trường CĐCN Tuy Hòa (16/2/2011)
Quy trình đăng ký đề tài (18/7/2008)

English version

 Đăng nhập hệ thống   
 Lịch công tác   
 Liên kết   
Lượt truy cập